Φόρτωση ...

Συναγερμοί καταστημάτων

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι συναγερμοί καταστημάτων είναι οι συναγερμοί που διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τοποθετούνται σε καταστήματα, εργοστάσια κλπ. Δηλαδή σε επαγγελματικούς χώρους και διασφαλίζουν την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτούς άλλα και των υλικών αγαθών, χρημάτων, εγγράφων, μηχανημάτων και γενικότερα των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στον επαγγελματικό χώρο. Ένας συναγερμός καταστήματος μπορεί να ασφαλίσει και να προστατέψει ολόκληρο το κατάστημα και όσους εργάζονται σε αυτό, από κινδύνους διάρρηξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλους έκτακτους κινδύνους.

Συναγερμοί Καταστημάτων και διαρρήξεις

Συναγερμοί ΚαταστημάτωνΈνας συναγερμός καταστήματος μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά τον εργασιακό χώρο μας από τους διαρρήκτες που θα θελήσουν να εισβάλουν σε αυτόν. Η τοποθέτηση ενός συναγερμού καταστήματος λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας στην επίδοξη εισβολή των διαρρηκτών στο κατάστημά μας. Η πρακτική των διαρρηκτών είναι να εισβάλουν σε αφύλακτους χώρους, δηλαδή σε καταστήματα χωρίς κάποια ασφάλεια πχ συναγερμοί καταστημάτων, security, κλπ. Στόχος τους είναι να εισβάλουν στο κατάστημα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Όταν λοιπόν μελετούν τον χώρο που θα εισβάλουν και αντιλαμβάνονται πως υπάρχει εγκατεστημένος συναγερμός προτιμούν να προχωρήσουν στην ανεύρεση άλλου αφύλακτου χώρου με χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Σε περίπτωση που οι διαρρήκτες δεν αποθαρρυνθούν με την ύπαρξη συναγερμού στο κατάστημα, προσπαθώντας να το παραβιάσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους ειδικούς ανιχνευτές (παγίδες) όπου ασφαλίζουν όλες τις εισόδους του καταστήματος. Μόλις ενεργοποιηθεί μία παγίδα σε μερικά δευτερόλεπτα ενεργοποιείται και ο συναγερμός του καταστήματος και ξεκινούν να λειτουργούν οι σειρήνες. Σε περίπτωση που καταφέρουν να εισχωρήσουν στο κατάστημα χωρίς να παραβιάσουν τις παγίδες που βρίσκονται στις εξωτερικές εισόδους θα γίνουν αντιληπτοί από τους ανιχνευτές κίνησης (ή τις ακτίνες λέιζερ) που ενεργοποιούνται μόλις αντιληφθούν κίνηση στο οπτικό τους πεδίο. Έτσι ενεργοποιούνται και πάλι οι σειρήνες αναγκάζοντας τους κλέφτες να τραπούν σε φυγή.

Συναγερμοί καταστημάτων και Κέντρο Λήψης Σημάτων

Εκτός όμως από την ενεργοποίηση της σειρήνας υπάρχει και η υπηρεσία του Κέντρου λήψης σημάτων. Το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού είναι ένας σταθμός παρακολούθησης, λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και ελέγχει τα συνδεμένα συστήματα συναγερμού. Έτσι όταν για κάποιο λόγο ενεργοποιείται ο συναγερμός του καταστήματος, δέχεται το σήμα και ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες, την αστυνομία και όποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή υπηρεσία επιθυμεί ο πελάτης.

Από τι αποτελούνται οι συναγερμοί καταστημάτων;

Τα βασικότερα μέρη ενός συναγερμού καταστήματος είναι:

  • Οι μαγνητικές επαφές (παγίδες) - Οι μαγνητικές επαφές ασφαλίζουν τα βασικότερα αν όχι όλα τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα, κλπ) του καταστήματος που μπορεί να εισέλθει ένας διαρρήκτης.
  • Οι ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) - Οι Ανιχνευτές κίνησης αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε κίνηση υπάρξει στο χώρο και εφόσον είναι οπλισμένος ο συναγερμός τον ενεργοποιούν.
  • Οι σειρήνες - Οι συναγερμοί καταστημάτων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 σειρήνες ειδοποίησης, μία εσωτερική και μία εξωτερική σειρήνα.
  • Η κεντρική μονάδα - Η κεντρική μονάδα είναι ο πίνακας ελέγχου του συναγερμού. (Αν γίνει καλωδιακό το σύστημα συναγερμού και όχι ασύρματο εκεί θα οδηγούνται όλα τα καλώδια: ανιχνευτές κίνησης, σειρήνας, πληκτρολογίων και παγίδες.)
  • Το πληκτρολόγιο - Από το πληκτρολόγιο οπλίζεται και αφοπλίζεται ο συναγερμός
  • Οι μπαταρίες - Οι 2 μπαταρίες κρατούν το σύστημα σε λειτουργία σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή ρεύματος.

Η εγκατάσταση των συναγερμών καταστημάτων

Η εγκατάσταση των συναγερμών καταστημάτων πρέπει να γίνεται ύστερα από σοβαρή μελέτη και όχι με πρόχειρο τρόπο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες που αφορούν την σωστή τοποθέτηση με κύριο στόχο να μην μπορεί ούτε να εξουδετερωθεί ούτε να μην ενεργοποιηθεί λόγω της λανθασμένης εγκατάστασης του. Όσο καλής ποιότητας και ακριβός και αν είναι ένας συναγερμός καταστήματος αυτό και μόνο δεν διασφαλίζει την σωστή λειτουργία και την σωστή ενεργοποίηση του αν δεν τοποθετηθεί από έμπειρους επαγγελματίες. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και σωστή εγκατάσταση των συναγερμών που σας προμηθεύουμε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση σε όλες τις περιοχές της Αττικής.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-7904007

Δείτε ακόμα: